Home     Angela Bankstel 2,5 zits
Angela Bankstel 2,5 zits

Angela Bankstel 2,5 zits


2,5 zits 204 cm breed 86 cm diep


€ 659.00

Angela Bankstel 2,5 zits


  • Productinformatie

Angela

2,5 zits
€ 549,00
3 zits
€ 655,00
3-hoek + 2zits
€ 1.098,00
3-hoek + 2,5-zits
€ 1.169,00
2-hoek + 2-zits
€ 998,00
3 + 2,5 zits
€ 1.089,00
Longchair
€ 1.049,00
optie handgreep
€ 10,00